search error_outline

Du som förälder

Vi vill träffa dig! Du som förälder kan delta vid föräldramöten, firande av traditioner och personligt samtal kring ditt barns utveckling.

Som förälder kan du förvänta dig av oss att:

  • du alltid blir bemött av engagerade och professionella pedagoger
  • våra pedagogers viktigaste uppgift är att inspirera till nyfikenhet, kreativitet och kunskap eftersom våra kärnvärden, nyfikenhet, inspiration, kommunikation och viljan till förändring, ingår i varje pedagogs förhållningssätt
  • vi arbetar med att finna varje barns talanger och framhålla deras styrkor
  • du får kontinuerlig information om ditt barns vardag och ditt barns mentor genomför regelbundna utvecklingssamtal tillsammans med er föräldrar
  • vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 98) och vår lokala arbetsplan
  • vi alltid strävar efter att du ska vara nöjd med vår verksamhet och ditt/dina barn ska känna sig trygga och tycka att det är roligt att gå till förskolan
  • Vi erbjuder er ett digitalt forum och en plattform för delaktighet, för dig som förälder – Unikum. Här kan man läsa nyheter och följa barnens utveckling.