Grön Flagg

För oss på Pålsjö Östra förskola är det viktigt att vara så miljömedvetna och hälsosamma som möjligt. genom vårt aktiva miljöarbete har vi hittills fått utmärkelsen Grön Flagg flera år i rad.

Teman vi väljer passar väl in i det övergripande temat Hållbar Framtid och i år lyfter vi fram Djur och Natur som tema med underrubriker: Odling, Naturupplevelse och Ekosystem.