search error_outline

Så arbetar vi

På Pålsjö Östras förskola använder barnen sin nyfikenhet och upptäckarlust varje dag. Barn lär sig på många olika sätt. Vi bygger lärandet kring barnens intressen, så att lärandet blir meningsfullt för varje barn.

Världen behöver en ny berättelse. En historia om möjligheter att blomstra på vår planet, om möjligheter att förvalta naturen och hela planeten genom påhittighet och ödmjukhet

Johan Rockström, svensk agronom och professor i miljövetenskap, också utsedd till Miljömäktigast i Sverige. 

Vi arbetar medvetet för att skapa möten och mötesplatser mellan barn-barn, barn-vuxna, barn- miljö och våra olika material. Vi är alla unika med olika erfarenheter och förutsättningar. Tillsammans blir denna mångfald en gemensam styrka för barnens lärande och utveckling i förskolan.

Lek = Lärande

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Därför skapar vi en miljö som väcker barnens nyfikenhet och kreativitet, som är mångsidigt användbar och ökar barnens koncentration och uthållighet i lek och utforskande. Vår miljö ska ge barnen möjligheter att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, genom sång och musik, bygg och konstruktion, skapande, rollek, dans, drama, tal, skrift och modern teknik.