En dag hos oss

Vi har oftast en gemensam morgonsamling där vi går igenom dagens tänkta aktiviteter där barnen ges möjlighet att komma med förslag och önskemål. I samlingen pratar vi om och arbetar även med vårt tema. Alla de tre förskolorna samarbetar kring detta och har ett gemensamt tema.

Detta tema tar förstås olika fart och kommer på olika spår, eftersom vi genom arbetssättet lyssnar till vad barnen visar intresse för. Matematik och språk i alla dess former är också vanliga lekfulla inslag i samlingen. Rörelse och musik är en naturlig del av barnens vardag.

Efter samlingen kanske vi går till Pålsjö skog där vi kan lära oss om djur och växter i naturen. Barnen får förståelse och delaktighet i naturens kretslopp. Skogen ger rika möjligheter till motorikträning såsom att klättra, balansera, krypa, hoppa, springa med mera. I skogen stimuleras barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera. I skogen kan vi plocka material som vi tar med oss hem för att sedan arbeta vidare med i vår ateljé, där det finns utrymme för alla former av skapande.

Nu kan det vara dags för middag, som vår kokerska har lagat. Om det är något barn som fyller år just den dagen är det också det barnet som valt ”dagens rätt”. Det är en förmån man har som födelsedagsbarn.

Efter middagen har vi avkoppling med många olika val som till exempel sagoläsning, massage, barnens egna sagor, sagoband, klassisk och avslappningsmusik. Många av de yngre barnen sover efter maten.

Eftermiddagen kan fortsätta med lek som är viktig för barns lustfyllda lärande och stimulerar fantasin, förmågan att samarbeta och att lösa problem. Barnet kan i leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.