search error_outline

Kunskapsuppföljning

Tillsammans med dig som förälder har vi samtal kring ditt barn 1-2 gånger per år som bygger på ditt barns förmågor, talanger och behov. Ditt barns utveckling och lärande följer vi upp genom olika former av dokumentation. Denna dokumentation samlar vi och du kan se den på förskolan men även digitalt i Unikum.

Unikum är ett digitalt forum, där vi erbjuder föräldrarna en plattform för delaktighet. Där lägger vi in ett axplock från vår verksamhet, foton, utvärderingar och planeringar. Här kan man läsa nyheter och följa barnens utveckling.