search error_outline

Teman

Att arbeta temainriktat innebär att vi under kortare eller längre tid arbetar med samma ämne, utifrån barnens intresse. Vi går på djupet i just det ämnet. Det ger en prägel av utmaning och upptäcktsfärd. Det ger en möjlighet till olika val vilket innebär att man inte på förhand vet hur temat kommer att se ut i slutändan.

Detta läsår är områdets gemensamma tema ”Hållbar Framtid”. Vi kommer låta temat och vårt ”hållbarhetstänk” genomsyra verksamheten och skapa nyfikenhet och kunskap både ute och inne. Detta tema tar förstås olika fart och kommer på olika spår, eftersom vi genom vårt arbetssätt lyssnar till vad barnen visar intresse för. Vi arbetar genomgående på ett hälsofrämjande arbetssätt.