search error_outline

Trygghet och trivsel

Det är viktigt för oss att barnen på Pålsjö Östra förskola känner trygghet och att varje barn känner sig sedd och tillåts vara sig själv.

Vi arbetar aktivt för att barnen ska känna sig trygga med samtliga pedagoger och alla kamrater i förskolan. Vi vuxna är förebilder och visar glädje och entusiasm i mötet med barnen. Därför är vi noga med att uppmuntra, berömma och bekräfta barnen.

Pojke med kruka.

Foto: Christian Holmström

Det är betydelsefullt för oss att hela familjen känner sig välkommen till förskolan. Denna process börjar redan under inskolningen då föräldrarnas trygghet är väldigt viktig för barnens fortsatta trivsel och trygghet. På förskolan finns ett gemensamt framtaget dokument, Trygghetsplan, som beskriver våra rutiner vid inskolning, utevistelse, utflykter med mera.